Dans

Wie ben ik?

Mijn naam is Toos Benneker. Ik woon in Oldenzaal en geef sport/danslessen. Dit doe ik als zelfstandig ondernemer onder de naam fit & fun.

Om bij te blijven volg ik regelmatig bijscholingen op allerlei gebied en kijk en luister naar de radio, tv en de wereld om mij heen.

Ik vind het belangrijk steeds verfrissende lessen aan te kunnen bieden zowel aan volwassenen als aan kinderen. Dit maakt het voor mijzelf ook nog steeds spannend en uitdagend.

Visie:

Mijn visie is “ Giving people roots and wings at the same time.”.

Roots staan in dit geval voor de wortels, de grond van je bestaan, de verbinding met de aarde, stevig in je schoenen staan, zelfvertrouwen hebben.

Wings zijn synoniem voor het beleven van een succeservaring, boven jezelf uitstijgen, loskomen uit de dagelijkse sleur, plezier hebben.

Dans

Kerndoel 54: Inzetten van danselementen tijd, kracht, ruimte en bewegingskwaliteiten in dansexpressie.

Of te wel kinderen tijdens het dansen veel plezier laten beleven en ze roots en wings tegelijkertijd laten , voelen. Roots staan voor de voeten op de aarde, je wortels. Wings staan voor vleugels; een succeservaring beleven.

Er wordt aangesloten bij de belevingswereld en leergebieden van de diverse leeftijdscategorieën. Kinderen gebruiken muziek en beweging om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en/of te communiceren. Ze leren meer over het ( door school te bepalen) onderwerp dat centraal staat tijdens het dansen. Bijvoorbeeld anders zijn in het project “vreemde vogels”

Er kan gekozen worden voor workshops die bestaan uit 1,2 of 3 lessen in opeenvolgende weken per groep

Voor basisschoolkinderen heb ik een aantal programma’s op het gebied van dans. Hierbij maak ik onderscheid tussen kunst en feest projecten.

Kunstprojecten

Kunstprojecten kunnen bestaan uit een eenmalige les of blokken van 2, 3….. sessies van 45 minuten met een bepaald thema/ onderwerp. Het accent ligt hierbij op de ervaring voor het kind en niet zozeer op de uitvoering van de dans. Kinderen met hoofd, hand, hart betrekken bij het onderwerp.

Doelstelling van de kunstprojecten is om de kinderen:

  • veel plezier laten beleven aan het project
  • meer over dans te laten ontdekken/ te leren
  • muziek laten horen, voelen en tellen
  • bewust te laten worden van de begrippen tijd, ruimte en kracht in dans
  • eigen mogelijkheden van lichaam en geest te laten ontdekken
  • eigen mogelijkheden uitbreiden, verrijken, verdiepen
  • fantasie en creativiteit te prikkelen
  • zelfvertrouwen vergroten
  • bewust te laten worden van anderen
  • sociale vaardigheden van de kinderen te verbeteren

 

Er zijn een aantal “kunstprojecten’  klaar zoals:

Zandstampers en Totemjoekels 

groep 1 en 2

Een workshop over ( indianen) stammen die samen de regendans uitvoeren. Er wordt rondom een kampvuur gedanst door de zandstampers, totemjoekels,  buffelzoekers  en luistervinken.

Zintuigen

Groep 3 en  4

Wat zijn zintuigen en hoe kan je ze gebruiken tijdens het dansen? 

Rock & Roll

Voor groep 4 en 5

Wat is Rock & Roll en  hoe gaat een Rock & Roll dans?                                                                                   Dit thema  wordt ook  in 3 workshops aangeboden waarbij de kinderen tijdens de laatste les dansen in rock & roll kleding.

Vreemde vogels

Hoe voelt het om er niet bij te horen? Om een vreemde vogel in een groep te zijn

Emoties

Groep 5 en 6

Welke emotie voel je tijdens de verschillende muziekstukjes? Kan je dit laten zien? Kunnen anderen zien welke emotie je voelt? Boos, verdrietig, blij; het komt allemaal voorbij.

Dance battle,

Groep 7 en 8

In 2 groepen tegenover elkaar dansend laten zien dat je de beste bent.

Feestprojecten.

 

Daarnaast heb ik ook feestprojecten ontwikkelt. Het betreft projecten met als doel een voorstelling te maken met de hele school die leuk is om naar te kijken is voor publiek.

Dit kan tijdens het vieren van een afscheid, jubileum of zomaar een feestje.

Alle kinderen van een school hebben een rol tijdens de uitvoering. Alle groepen leren een dans en voeren die op in school, theater of. …Zie hiervoor het onderdeel  “Feestprojecten”.

 

Nieuw project

Natuurlijk is het ook mogelijk om samen met een school/groep in overleg een nieuw project te maken. Neem hiervoor contact op met Toos Benneker

toosbenneker@planet.nl   
Tel: 06 2024 3539